Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmiana stanowiska fiskusa w sprawie świadczeń dla oddelegowanych

17 kwietnia 2016 r.

Do niedawna świadczenia pracodawcy dla delegowanych pracowników budziły poważne wątpliwości, a w interpretacjach brakowało jednoznacznego stanowiska, którym mogliby się kierować przedsiębiorcy. Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami ze stosunku pracy są wszelkie świadczenia otrzymywane przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, pokrywane ze środków pracodawcy.

W ostatnim czasie linia interpretacyjna organów podatkowych zmieniła się na korzyść podatników, na wpływ mógł mieć wyrok Trybunały Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. o sygn. akt K 7/13. W ocenie Trybunału opodatkowane są tylko te świadczenia, które zostały spełnione za zgodą pracownika (tj. skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), które leżą w jego interesie (a nie interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów albo uniknięcia wydatków, przy czym korzyść ta jest wymierna i przypisana danej osobie.

Z najnowszych interpretacji podatkowych wynika, że zakwaterowanie zapewnione pracownikowi na czas delegacji nie stanowi dla niego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.