Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Transakcje gotówkowe powyżej limitu nie będą kosztem

17 kwietnia 2016 r.

Najnowszy projekt nowelizacji przepisów o podatkach dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych przewiduje, iż przedsiębiorca, który dokona płatności gotówką za transakcję o wartości przekraczającej równowartość 15.000 euro, nie będzie mógł ująć tego wydatku w kosztach podatkowych.

W pierwotnym projekcie zakładano również obniżenie limitu transakcji gotówkowych z 15.000 euro do 15.000 PLN, jednakże ta zmiana została wycofana.