Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmiana stanowiska fiskusa w sprawie wymiany udziałów

6 kwietnia 2016 r.

Wymiana udziałów, w uproszczeniu, polega na tym, że wspólnik spółki A wnosi aportem do spółki B udziały spółki A, a w zamian otrzymuje udziały w spółce B. Jeżeli w wyniku tej operacji spółka B uzyskała bezwzględną większość praw głosu w spółce A, transakcja będzie neutralna podatkowo.

Do tej pory organy podatkowe korzystnie interpretowały przepisy podatkowe (nawet po ich zmianie z dniem 1 stycznia 2015 r.) stwierdzając, iż wystarczające jest, gdy kilku wspólników wniosło udziału, a ich suma dawała większość głosów spółce nabywającej.

Zgodnie z nowym stanowiskiem fiskusa wymiana udziałów jest neutralna podatkowo tylko wtedy, jeżeli spółka nabywająca udziały uzyska większość głosów wskutek otrzymania udziałów od pojedynczego wspólnika.