Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Projekt obniżenia limitu transakcji gotówkowych

16 marca 2016 r.Zgodnie przyjętym przez rząd projektem zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także ustawy o swobodzie działalności gospodarczej limit transakcji gotówkowych (tj. limit transakcji, których nie trzeba rozliczać za pośrednictwem banku) zostanie obniżony z 15.000 euro do 15.000 złotych. Podatnicy, którzy dokonają zapłaty za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 zł gotówką, nie będą mogli zaliczyć tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Zmiany miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.