Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Uwaga na fałszywe wezwania

16 marca 2016 r.Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu informuje, iż ujawniono próby wyłudzenia pieniędzy od przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Mechanizm tego przestępstwa wygląda w ten sposób, iż przedsiębiorcy otrzymują listownie pisma udające korespondencję sądową pochodzącą od wydziałów KRS tut. Sądu, zawierające wezwanie do uiszczania "opłat administracyjnych" w związku z opublikowaniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wpisaniu danego podmiotu do rejestru. W wezwaniu podawane jest rzekome konto sum depozytowych sądu, które nie ma nic wspólnego z prawdziwymi kontami sądowymi (konta sądu podane są na stronie internetowej Sądu Rejonowego w zakładce "Konta bankowe"), wezwania te podpisane są "z upoważnienia prezesa Piotra Gerke Jerzy Korczak".

Sąd przestrzega przed dokonywaniem wpłat w odpowiedzi na te wezwania - stanowią one wyłącznie próbę wyłudzenia pieniędzy. Zwracamy się o niezwłoczne przekazywanie takich wezwań organom Policji lub Prokuratury. Tut. Sąd także powiadomił Prokuratora o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa w związku z kierowaniem takich wezwań.


Informacja pochodzi ze strony internetowej Sądu.