Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Opłaty za parkingi i autostrady do limitu kilometrówki

16 marca 2016 r.W wyroku z dnia 09 marca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż opłaty za przejazdy autostradami, mostami, opłaty parkingowe związane z korzystaniem przez pracowników podatnika w czasie podróży służbowych z samochodów osobowych wynajmowanych od komercyjnych sieci wypożyczalni mogą być zaliczane do kosztów podatkowych tylko do wysokości limitu tzw. kilometrówki.Zdaniem Sądu tego rodzaju opłaty należy uznać za koszty używania na potrzeby działalności gospodarczej samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika, a tym samym muszą być one rozliczane w ramach limitu. Poza limitem można rozliczyć wyłącznie wydatki poniesione na uzyskanie możliwości używania auta, tj. np. czynsz najmu.


Wyrok z dnia 09 marca 2016 r. o sygn. II FSK 3986/13