Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Koszty uzyskania przychodów polskich pracowników za granicą

16 marca 2016 r.Polscy pracownicy, których firma wysyła do pracy za granicą i którzy faktycznie czasowo tam zamieszkują, nie mają prawa do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.Zdaniem organów podatkowych w sytuacji, gdy pracownicy w związku z wykonywaniem pracy tymczasowo zamieszkują za granicą, nawet bez zamiaru zmiany miejsca stałego pobytu, nie mogą korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Takie podwyższone koszty przysługują jedynie tym pracownikom, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

W niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał stanowisko organów podatkowych.