Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Tekst jednolity ustawy o podatku od spadków i darowizn

29 lutego 2016 r.

W dniu 19 lutego w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. poz. 205).

Opublikowany 19 lutego jednolity tekst ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045),

2) ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1137)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 28 stycznia 2016 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.