Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Korekta faktur nie musi wpływać na prawo do odliczenia

29 lutego 2016 r.

Zdaniem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma obowiązku potrącania daniny naliczonej na fakturze dokumentującej okresy przeszłe w tym roku, w którym doszło do korekty.

Sprawa dotyczyła niemieckiej spółki, której urząd skarbowy zakwestionował prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur uznanych za nieprawidłowo wystawione – brakowało na nich numerów NIP wystawców faktur. Organy podatkowe odmówiły prawa do odliczenia VAT wynikającego z tych dokumentów, a kiedy spółka je skorygowała, uznały, że prawo do odliczenia powstało dopiero w momencie dokonania korekty błędnych faktur.

Niemiecki sąd rozstrzygający sprawę zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym. Rzecznik generalny Trybunału wyraził opinię, iż prawo do odliczenia VAT ma charakter bezpośredni i zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem TSUE (m.in. wyrokiem z 21 października 2010 r., sygn. akt C 385/09) powinno przysługiwać podatnikom, nawet jeśli nie spełnili oni niektórych wymagań formalnych. Opinia rzecznika nie jest wprawdzie wiążąca dla sędziów Trybunału, ale w praktyce bardzo często kierują się oni jej treścią przy wydawaniu wyroku.