Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Oficjalna strona PFRON

29 lutego 2016 r.

W związku z pojawianiem się w Internecie witryn posługujących się skrótem PFRON, na których prezentowany jest również znak graficzny PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oświadcza, że:

• obecnie jedyną witryną PFRON jest strona o adresie www.pfron.org.pl

• Fundusz jest również właścicielem domen pfron.gov.pl i pfron.pl

Wszelkie inne witryny posługujące się w adresie skrótem PFRON nie są powiązane z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i stanowiska lub opinie tam prezentowane nie są autoryzowane przez przedstawicieli PFRON. Mogą one wprowadzać w błąd co do form pomocy świadczonych ze środków PFRON lub działań Funduszu.

Informujemy, że PFRON podejmuje stosowne kroki celem zablokowania tego typu witryn.

Komunikat PFRON z dnia 21.01.2016