Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy

22 lutego 2016 r.Zgodnie z planem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2016 inspektorzy szczególną uwagę kierować będą na kwestie związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia nadużywania umów prawa cywilnego.

Wśród celi kontroli na ten rok znalazły się również między innymi: sprawdzenie przestrzegania znowelizowanych przepisów o umowach terminowych, kontrola poziomu ryzyka w zakładach o największej liczbie wypadków przy pracy, kompleksowe kontrole przestrzegania prawa pracy, w tym bhp, w zakładach produkcyjnych, które nie były sprawdzane przez PIP w ciągu ostatnich pięciu lat. Inspektorzy będą kontrolować agencje zatrudnienia, sprawdzą legalność zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców, a także ocenią skalę omijania i naruszania przepisów art. 231 Kodeksu pracy przy stosowaniu outsourcingu pracowniczego.