Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wycofanie nieruchomości z firmy

22 lutego 2016 r.

Przekazanie majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej na cele prywatne zasadniczo podlega opodatkowaniu VAT, jednakże w określonych sytuacjach możliwe jest wycofanie z firmy towarów lub składników majątku bez konieczności zapłaty VAT z tego tytułu. Dotyczy to sytuacji, gdy przy nabyciu tych towarów czy składników majątku nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku naliczonego. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 29 stycznia 2016 r. Wniosek o wydanie interpretacji złożył podatnik, który wynajmował nieruchomość niemieszkalną. Z uwagi na to, że zakup nieruchomości był zwolniony z VAT, a w trakcie użytkowania nieruchomość nie była remontowana, modernizowana, adaptowana ani rozbudowywana, organ podatkowy zgodził się, że takie przekazanie nieruchomości na cele osobiste nie podlegało opodatkowaniu VAT.


Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP3/4512-680/15/MD