Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nagrody z zysku są kosztem

8 lutego 2016 r.Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w uchwale z dnia 01 lutego 2016 r. (sygn. II FPS 5/15), iż nagrody i premie wypłacane pracownikom z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych mogą stanowić dla spółki koszty uzyskania przychodów w tym podatku w miesiącu ich wypłaty.

Sprawa dotyczyła spółki, która po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok wypłacała pracownikom nagrody z zysku netto. Od wypłat tych pobierane były zarówno zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki na ubezpieczenia społeczne, a wątpliwości spółki dotyczyły tego, czy wartość nagród mogła ona zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zarówno Izba Skarbowa, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny zakwestionowały prawo spółki do zaliczenia tych nagród do kosztów uzyskania przychodu wskazując, iż oznaczałoby to powtórne ujęcie tych kwot w kosztach, i stwierdzając, że wypłaty z zysku netto traktować należy analogicznie do dywidend wypłacanych wspólnikom spółek kapitałowych.

W uchwale z dnia 01 lutego 2016 r. podjętej w składzie 7 sędziów Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację spółce i potwierdził tym samym swoje stanowisko wyrażone w uchwale z dnia 22 czerwca 2015 r. (o sygn. II FPS 3/15), doprecyzowując przy okazji kwestię możliwości zastosowania metody kasowej.