Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Koszty sądowe w sprawie pracowniczej

22 stycznia 2016 r.Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wydatki na zasądzone na rzecz pracownika koszty procesowe nie stanowią dla firmy kosztu uzyskania przychodu.

Sprawa dotyczyła zakładu, który zobowiązany był do wypłaty na rzecz pracownika odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy. Organy podatkowe nie kwestionowały zasadności zaliczenia do kosztów podatkowych samej kwoty odszkodowania dla pracownika, jednakże nie uznały prawa do zaliczenia do kosztów zasądzonych na rzecz pracownika kosztów zastępstwa procesowego. Dyrektor Izby Skarbowej wydając interpretację stwierdził, że w przedstawionym stanie faktycznym koszty zastępstwa procesowego zasądzone na rzecz powoda nie mają związku z przychodami firmy, a tym samym nie można ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Naczelny Sąd Administracyjny uznał to stanowisko za prawidłowa.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2016 r. o sygn. II FSK 2500/13
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 listopada 2012 r. nr ILPB3/423-323/12-4/JG