Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Były prezes odpowiada również za odsetki

11 stycznia 2016 r.Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny potwierdził, iż członek zarządu odpowiada za zaległości podatkowe spółki powstałe w okresie, kiedy pełnił funkcje w zarządzie podmiotu. W najnowszym wyroku NSA wskazał dodatkowo, że odpowiedzialność ta obejmuje również odsetki do zaległości podatkowych spółki naliczone po odejściu członka zarządu ze spółki i to niezależnie od tego, czy odszedł on z własnej inicjatywy czy też został do tego zmuszony.


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 października 2015 r., sygn. akt I FSK 977/14.