Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmiany w podatku od nieruchomości

11 stycznia 2016 r.Od 1 stycznia 2016 r. jeżeli kwota podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Do tej pory osoby fizyczne miały możliwość zapłaty nawet niewielkich kwot w czterech ratach. Korzystną dla podatników zmianą jest zwolnienie gmin z obowiązku pobierania ww. podatków od osób fizycznych w sytuacjach, gdy kwota podatku na dany rok nie przekroczy najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (tj. 6,10 zł). Zmiany obejmą m.in. również współwłaścicieli miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym w budynku mieszkalnym (nie będą już odpowiadali za podatek solidarnie z pozostałymi współwłaścicielami), a także współwłaścicieli budynku, którzy wyodrębnili w nim lokale (nie będą oni mogli zmniejszyć swojego podatku od części wspólnej, gdyż podatek ten naliczany będzie według udziału w nieruchomości wspólnej, a nie od udziału w całej powierzchni budynku).