Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wyższa stawka podatku dla przedsiębiorcy

21 grudnia 2015 r.Przedsiębiorca, który kupił działkę niezabudowaną, zapłaci wyższą stawkę podatku od nieruchomości nawet wtedy, gdy działka nie ma jeszcze przyłącza wodno-kanalizacyjnego ani dojazdu. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wystarczającą przesłanką do zastosowania wyższej stawki podatku jest nabycie działki na cele działalności gospodarczej.


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Po 536/15