Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Najem i usługa serwisowa poza kilometrówką

14 grudnia 2015 r.Sprawa dotyczyła spółki, która zawarła umowę najmu samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej. Zgodnie z tą umową zobowiązana była zawrzeć również umowę o świadczenie usług serwisowych. W interpretacji indywidualnej, wydanej na wniosek spółki, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że zarówno koszt najmu, jak i usługi serwisowej należy uwzględniać w limicie tzw. kilometrówki. Ze stanowiskiem tym nie zgodził się ani Wojewódzki Sąd Administracyjny ani Naczelny Sąd Administracyjny, które wskazały, że do kosztów rozliczanych w ramach kilometrówki nie zalicza się wydatków ponoszonych na uzyskanie samego tytułu prawnego umożliwiającego używanie samochodu, czyli czynszu najmu samochodu oraz wydatków na usługi serwisowe w sytuacji, gdy zawarcie umowy na usługi serwisowe było obowiązkowe.


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 03 grudnia 2015 r., sygn. II FSK 2273/13