Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Można ponowić wniosek

14 grudnia 2015 r.Wniosek o rozłożenie na raty oceniany jest według stanu na dzień złożenia wniosku. Jak zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny, jeżeli sytuacja podatnika zmieniła się lub pojawiły się nowe okoliczności uzasadniające pozytywne rozpatrzenie wniosku, możliwe jest ponowne jego złożenie.


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 03 grudnia 2015 r., sygn. II FSK 2804/13