Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Obowiązek założenia profilu na platformie ZUS

14 grudnia 2015 r.Od dnia 01 stycznia 2016 r. wszystkie firmy zatrudniające co najmniej 5 osób mają obowiązek założenia na platformie w ZUS zaufany profil, na który będą przesyłane między innymi zwolnienia lekarskie ich pracowników. Wspomniany wyżej limit 5 osób obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz właściciela.