Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Odsetki podatkowe od 01 stycznia 2016 r.

7 grudnia 2015 r.Od nowego roku zmieniają się zasady obliczania odsetek podatkowych. Preferencyjna stawka w przypadku dobrowolnej korekty deklaracji będzie niższa niż dotychczas (50 % zamiast 75 %), lecz możliwość jest zastosowania zostanie ograniczona czasowo – korekta musi zostać złożona w ciągu sześciu miesięcy od złożenia oryginalnej deklaracji. Zastosowanie preferencyjnych odsetek będzie również wykluczone, jeśli korekta dokonywana jest w związku z zapowiedzianą kontrolą lub czynnościami sprawdzającymi.


Nowością będą sanacyjne odsetki w wysokości 150 % stawki podstawowej, nakładane w przypadku stwierdzenia przez organy podatkowe znacznej zaległości podatkowej, a także gdy podatnik w ogóle nie złożył deklaracji i nie zapłacił podatku VAT lub akcyzowego (niezależnie od kwoty zaległości).