Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Organy podatkowe muszą uwzględnić zmianę adresu podatnika

7 grudnia 2015 r.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż w sytuacji, gdy podatnik złożył zawiadomienie o zmianie adresu, doręczenie decyzji na dotychczasowy adres nie będzie skuteczne.W rozstrzyganej sprawie urząd kontroli skarbowej stwierdził u podatnika zaniżenie VAT i wydał w tym przedmiocie decyzję. Ponieważ podatnik nie przebywał już pod tym adresem, decyzja nie została odebrana w terminie, a urząd kontroli skarbowej stwierdził, że została ona doręczona w trybie zastępczym, tj. po podwójnym awizowaniu.Wojewódzki Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, iż podatnik powiadomił o swoim nowym adresie i powiadomienie to było dla urzędu kontroli skarbowej wiążące nawet, jeśli zostało złożone już po wysłaniu decyzji na stary adres, ale przed jej dotarciem do podatnika. Organ powinien raz jeszcze doręczyć decyzję.


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2015 r., sygn. III SA/Wa 2569/15