Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowych dostaw towaru mają obowiązek wykazywać je nie tylko w deklaracji VAT, ale również w zbiorczych informacjach podsumowujących VAT-UE.

30 listopadaa 2015 r.

Możliwość zastosowania do tych dostaw stawki podatku VAT 0 % uzależniona jest od posiadania w dokumentacji dowodów dostarczenia towarów do nabywcy. Zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji czasem wiąże się z trudnościami i jest rozciągnięte w czasie.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług zawierają wytyczne, jak powinien zachować się podatnik, który w terminie złożenia deklaracji VAT nie zdążył zebrać dokumentów uprawniających go do zastosowania stawki 0 %. Brak jest natomiast precyzyjnych regulacji, jak postąpić w tej sytuacji z informacją podsumowującą VAT-UE. Niektóre z urzędów skarbowych podnosiły, iż w sytuacji, gdy w danym miesiącu podatnik dokonał tylko jednej wewnętrzwspólnotowej dostawy, ale nie posiada dowodów dostarczenia towarów do nabywcy, powinien i tak złożyć informację podsumowującą VAT-UE wpisując w niej wartość „0”. W przeciwnym razie może on – zdaniem pracowników organów podatkowych – zostać ukarany grzywną z kodeksu karnego skarbowego.

Wątpliwości te zostały rozstrzygnięte interpretacją wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 listopada (ILPP4/4512-1-291/15-2/ISN). Zgodnie z tą interpretacją podatnik, który przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT nie posiadał dowodów dostarczenia towarów do nabywcy, nie musi wykazywać tej dostawy wewnątrzwspólnotowej w informacji podsumowującej VAT-UE za ten okres.