Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Inwestycja w FIZ to podatkowe ryzyko

26 październikaa 2015 r.

Posiadanie certyfikatów zamkniętego funduszu inwestycyjnego mającego udziały zagranicznych spółek kontrolowanych oznacza pośredni udział w takich spółkach. Tak wynika z najnowszego wyroku WSA w Bydgoszczy. To prawdopodobnie pierwsze sądowe orzeczenie w sprawie obowiązujących od 2015 r. przepisów o zagranicznej spółce kontrolowanej (CFC).

Wyrok oznacza, że posiadacz certyfikatów (co najmniej 25 proc.) zamkniętego funduszu inwestycyjnego (FIZ) również powinien rozliczyć w Polsce podatek od dochodów takiej spółki (o ile nie wchodzą w grę odliczenia).

Sprawa dotyczyła podatnika zamierzającego nabyć certyfikaty jednego z takich funduszy. Spełniają one definicję zagranicznej spółki kontrolowanej, zawartej w art. 30f ust. 3 ustawy o PIT. Podatnik uważał, że przez sam fakt posiadania certyfikatów inwestycyjnych FIZ nie staje się jeszcze posiadaczem – ani pośrednim, ani bezpośrednim – udziałów w kapitale spółek zagranicznych. Tłumaczył, że certyfikat inwestycyjny jest rodzajem papieru wartościowego, odzwierciedlającym jedynie wartość majątku przypadającą na jego posiadacza, ale zarządzanego przez fundusz inwestycyjny. Wyjaśniał, że posiadanie certyfikatu nie daje prawa głosu w organach kontrolnych i stanowiących spółek zagranicznych, ani nie pozwala sprawować czynności zarządczych czy kontrolnych wobec funduszu. Czynności te wykonuje bowiem towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz depozytariusz, a nie inwestor obejmujący certyfikaty inwestycyjne.


Gazeta Prawna 2015-10-22