Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Niższa danina dzięki zdjęciom żony

26 październikaa 2015 r.

Przedsiębiorca, który kupi prawa autorskie do dzieł swojego małżonka, może odliczyć od przychodu wydatki na ten cel – potwierdził dyrektor katowickiej izby.

Chodziło o małżonków mających rozdzielność majątkową. Mężczyzna zamierzał wykorzystywać w działalności gospodarczej wykonane przez jego żonę artystyczne zdjęcia i wzory graficzne lamp. Postanowił więc je od niej odkupić. Uważał, że wydatki na ten cel będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych.


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-10-19