Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

OPP muszą wyodrębnić w ewidencji środki pochodzące z 1 proc. PIT

26 październikaa 2015 r.

Nie może być to zrobione pozabilansowo. Jedyne rozwiązanie to rozbudowana analityka. Wcześniej takiego obowiązku nie było. Dzięki tej zmianie wydatki będą pod większą kontrolą.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą uzyskiwać szczególny status organizacji pożytku publicznego (dalej: OPP). Mają one wtedy m.in. prawo do uzyskiwania środków pochodzących z części podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. 1 proc. Obecnie obowiązujące przepisy nie określają formy posiadania informacji na temat źródeł i celów wydatkowania tych środków. Sytuacja ta jednak się zmieni na mocy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1339), która zacznie obowiązywać od 9 listopada 2015 r.


Katarzyna Trzpioła, Gazeta Prawna 2015-10-19