Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Ceny transferowe obowiązują także w transakcjach z gminą

19 październikaa 2015 r.

Organy skarbowe coraz częściej interesują się rozliczeniami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a spółkami zależnymi i kwestionują rynkowość zawieranych przez nie umów.

Ceny transferowe mogą stanowić dla jednostek samorządu terytorialnego narzędzie do osiągania dodatkowych korzyści, ze względu na zwolnienie podmiotowe JST z podatku dochodowego (art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT). Należy jednak pamiętać, że spółka oraz JST będąca jej głównym udziałowcem są w świetle polskich przepisów podatkowych podmiotami powiązanymi. W konsekwencji JST i podmiot przez nią założony muszą ustalać ceny w transakcjach między sobą na warunkach rynkowych. W razie przekroczenia progów wynikających z art. 9a ustawy o CIT (art. 25a ustawy o PIT) spółka jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Takie wnioski płyną z wydanych w ostatnim czasie interpretacji oraz wyroków sądów administracyjnych.


Krzysztof Liszka, Gazeta Prawna 2015-10-14