Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jak rozliczać VAT: Niezbędne dostosowanie formalne

19 październikaa 2015 r.

Scalenie gminy z jej jednostkami budżetowymi na potrzeby VAT wiąże się m.in. z koniecznością przedefiniowania sposobu opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez niektóre jednostki budżetowe.

Należy przypomnieć, że podatnicy, u których w poprzednim roku wartość sprzedaży nie przekroczyła 150 tys. zł, mogą wybrać zwolnienie od VAT. Z takiej możliwości korzystała część jednostek budżetowych, w istotny sposób ograniczając obowiązki w zakresie podatku VAT. Centralizacja dokonana w ramach gminy spowoduje, że z limitem 150 tys. zł porównywana będzie suma sprzedaży dokonywanych w ramach wszystkich gminnych jednostek objętych scaleniem, a to w zdecydowanej większości przypadków (o ile nie we wszystkich) oznaczać będzie konieczność stosowania stawek właściwych dla danej czynności.

Nie jest możliwe, aby w sytuacji, w której gmina jest czynnym podatnikiem VAT, w ramach działalności prowadzonej przez jednostkę budżetową korzystała ze zwolnienia właściwego z uwagi na wartość sprzedaży

Utrata zwolnienia

Utrata zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży w przypadku jednostek gminnych często spowodowana centralizacją opodatkowania VAT, a zatem sumowaniem wartości sprzedaży wszystkich podmiotów gminnych, w praktyce skutkować musi uwzględnieniem w cenach podatku od towarów i usług. Oznacza to konieczność podjęcia decyzji o sposobie ubruttowienia: w stu czy od stu (o ile jest taka możliwość).

Dla świadczeń jednorazowych dokonywanych na podstawie odrębnych zamówień w praktyce najczęściej będzie się to wiązało z doliczeniem VAT do dotychczasowej ceny.


Gazeta Prawna 2015-10-15