Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Kontynuacja amortyzacji tylko wtedy, gdy aport dotyczył środka trwałego

19 październikaa 2015 r.

Otrzymując w wyniku likwidacji innej spółki budynek, wniesiony do niej jeszcze w trakcie budowy, można ustalić jego wartość według cen rynkowych – orzekł WSA w Warszawie.

Chodziło o spółkę, która w trakcie procesu budowlanego wniosła do spółki Z, której była jedynym udziałowcem, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego. W momencie aportu wchodzący w skład tego przedsiębiorstwa budynek był jeszcze w budowie. Nie stanowił więc środka trwałego w rozumieniu ustawy o CIT, bo nie był kompletny ani zdatny do użytku.


Katarzyna Bajak, Katarzyna Jędrzejewska, Gazeta Prawna 2015-10-15