Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Dział spadku to nie zawsze nabycie

19 październikaa 2015 r.

Jeśli w skład masy spadkowej wchodzi kilka rzeczy, a podatnicy podzielą je między siebie stosownie do należnych im udziałów, to należy przyjąć, że stają się ich właścicielami już z chwilą śmierci spadkodawcy – orzekł NSA.

Inaczej byłoby, gdyby podatnik na skutek działu spadku otrzymał więcej, niż wynosił jego udział w masie spadkowej. Wówczas należałoby przyjąć, że nabył rzecz w dwóch momentach: z chwilą otwarcia spadku i z momentem jego działu – wyjaśniła sędzia Anna Świderska.

Sprawa dotyczyła podatnika, który odziedziczył udział spadku po zmarłym ojcu. W skład masy spadkowej wchodziła m.in. nieruchomość. Kilka lat później rodzina zdecydowała się na przeprowadzenie działu spadku, na skutek czego mężczyzna stał się wyłącznym właścicielem tej nieruchomości. Dwa lata później chciał ją sprzedać.


Patrycja Dudek, Gazeta Prawna 2015-10-16