Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jak ująć zaliczki na podatek dochodowy w księgach spółki komandytowej

19 październikaa 2015 r.

W jaki sposób wspólnicy spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o., a komandytariuszami osoby fizyczne, powinni obliczać zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku? Czy zaliczki te mogą być uiszczane przez spółkę komandytową? Jak ująć w ewidencji księgowej operacje wpłat i pobranie zaliczek przez komandytariuszy i komplementariusza?

Spółka komandytowa niezmiennie pozostaje atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to spółka osobowa, w której wspólnicy są odrębnymi podmiotami. Spółka komandytowa ma zdolność prawną. Może we własnym imieniu nabywać prawa (w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe), zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka komandytowa jest tzw. podmiotem transparentnym dla celów podatku dochodowego. Oznacza to, że sama nie jest obciążona CIT. Podatek płacą poszczególni wspólnicy proporcjonalnie do ich prawa udziału w zysku. Tę samą proporcję stosuje się przy przyporządkowaniu kosztów podatkowych i wydatków oraz ulg i zwolnień podatkowych. Na podstawie uchwały o podziale zysku wspólnicy są w stanie obliczyć wysokość rocznego podatku dochodowego. Powstaje jednak pytanie, w jaki sposób wspólnicy spółki osobowej powinni obliczać zaliczki w trakcie roku.


Halina Zabrocka, Gazeta Prawna 2015-10-12