Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jak rozpoznać i rozliczać działalność sponsoringową w podatkach

19 październikaa 2015 r.

Spółka Radkow zajmuje się produkcją mebli i jest jednym z większych pracodawców w regionie. Prezes zarządu, a jednocześnie główny udziałowiec spółki, jest dość mocno zaangażowany w rozwój i wspieranie lokalnej społeczności, co kształtuje pozytywny wizerunek firmy. Spółka niejednokrotnie przekazywała darowizny na różne przedsięwzięcia kulturalne odbywające się w mieście. Oczywiście najczęściej organizatorzy nie szczędzili spółce podziękowań, a uczestnicy doskonale wiedzieli, że to ta firma i jej właściciele w istotny sposób przyczynili się do tego, aby dana impreza w ogóle się odbyła. Środki pieniężne oraz inne świadczenia przekazywane w ramach takich działań nie były nigdy rozliczane podatkowo po stronie kosztów. W przypadku gdy spółka w ramach darowizny przekazywała towary (np. produkty spożywcze serwowane następnie przez organizatorów jako poczęstunek w czasie festynów), wydanie było opodatkowywane VAT.

Od niedawna spółka korzysta z usług doradcy podatkowego, z którym podpisana została umowa o stałą obsługę podatkową. Już w czasie szkolenia podatkowego, które wcześniej prowadził właściciel kancelarii, a w efekcie którego spółka nawiązała z nim bliższą współpracę, doradca zwracał uwagę na to, że nie rozliczając podatkowo tego rodzaju aktywności lokalnej, spółka rezygnuje z ewentualnych korzyści podatkowych. Dzięki odpowiedniemu (jak najbardziej zgodnemu ze stanem faktycznym i z przepisami prawa) ukształtowaniu umowy łączącej strony możliwe jest bowiem osiągnięcie korzyści podatkowych i nie musi to się wiązać z negatywnymi implikacjami po stronie wspieranego podmiotu.

Ponadto w skrajnych przypadkach dotychczasowa praktyka spółki może być uznana przez organ podatkowy za niewłaściwą i rodzącą zaległości fiskalne po stronie spółki albo, co chyba gorsze, po stronie jej partnera organizującego dane przedsięwzięcie.


Gazeta Prawna 2015-10-12