Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Kiedy biuro podróży po otrzymaniu zaliczki musi rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT

19 październikaa 2015 r.

Czy otrzymując zaliczkę na poczet usługi turystycznej opodatkowanej w szczególnej procedurze marży, biuro podróży musi rozpoznać obowiązek podatkowy w stosunku do tej zaliczki, mimo że nie zna jeszcze wysokości marży?

Istota szczególnej procedury dla biur podróży (marża dla biur podróży) sprowadza się przede wszystkim do odmiennych zasad ustalania podstawy opodatkowania. W art. 119 ustawy o VAT ustawodawca określił szczególne, odmienne od ogólnych, procedury dotyczące usług turystyki (przede wszystkim podstawy opodatkowania), jednak uregulowania te nie dotyczą wszystkich zagadnień. Nie odnoszą się one m.in. do określania momentu powstania obowiązku podatkowego. Oznacza to, że w tym zakresie należy stosować zasady ogólne z art. 19a ustawy o VAT, obowiązująceod 1 stycznia 2014 r. W myśl zasady określonej w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi.


Marcin Szymankiewicz, Gazeta Prawna 2015-10-12