Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

By korzystać z karty podatkowej, trzeba spełnić surowe warunki

19 październikaa 2015 r.

Pani Joanna prowadzi działalność gospodarczą jako higienistka. Od niedawna świadczy swoje usługi także w szkole, gdzie nadzoruje stan zdrowia uczniów i warunki sanitarne w placówce. Od swoich zarobków chciałaby opłacać uproszczony PIT w formie karty podatkowej. Znajoma księgowa poinformowała ją jednak, że nie będzie miała prawa do takiej preferencji. Teraz pani Joanna zastanawia się, czy to prawda, a jeśli tak, to dlaczego.

Tak, księgowa ma w tym przypadku rację. Z preferencji w podobnym zakresie mogliby korzystać np. przedstawiciele wolnych zawodów świadczący usługi ochrony zdrowia ludzkiego. Czym są wolne zawody w kontekście karty podatkowej, zdefiniowano w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Chodzi m.in. o lekarzy, stomatologów, weterynarzy, ale nie higienistki.

Podobnej sytuacji dotyczyła m.in. interpretacja Ministra Finansów z 14 lipca 2015 r. (nr DD9.8220.2.125.2015.JQP). Tu także chodziło o prowadzącą działalność gospodarczą higienistkę, której usługi w gabinetach szkolnych finansował Narodowy Fundusz Zdrowia. Kobieta sądziła, że ma prawo do karty podatkowej, skoro spełnia wszystkie warunki określone w art. 23 i 25 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Argumentowała, że wykonuje wolny zawód, swoje usługi świadczy osobiście i nie zatrudnia żadnych pracowników. Początkowo dyrektor poznańskiej izby skarbowej przyznał jej rację, ale ostatecznie dokument ten uchylił minister finansów. Powołał się właśnie na definicję wolnego zawodu z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy. Kobieta nie ma więc prawa opłacać karty podatkowej. Pozostaje pytanie, co i dlaczego utraciła w ten sposób pani Joanna.


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-10-12