Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

O uzasadnienie można pytać przed wyrokiem

19 październikaa 2015 r.

Podatnik ma prawo zażądać uzasadnienia orzeczenia, zanim jeszcze ono zapadnie. Sąd może wówczas odmówić, ale tylko przed ogłoszeniem werdyktu. Potem nie ma już wyjścia i musi je sporządzić.

Z tego powodu NSA uznał za nadmierny formalizm odmowę sporządzenia uzasadnienia przez WSA w Gliwicach. Sąd ten stał na stanowisku, że podatnik przedwcześnie wystąpił o sporządzenie uzasadnienia. Wskazywał, że przegrany ma siedem dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji na zgłoszenie wniosku o sporządzenie jego uzasadnienia (art. 141 par. 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Nie może więc zrobić tego jeszcze przed ogłoszeniem werdyktu sędziów.


Gazeta Prawna 2015-10-13