Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Z ulgi na złe długi skorzystają firmy rodzinne

12 październikaa 2015 r.

Jeśli między dłużnikiem a wierzycielem istnieją powiązania o charakterze kapitałowym, zarządczym bądź kontrolnym, to odliczenie jest także możliwe. Ułatwia to rozliczenia podmiotów współpracujących ze sobą.

Od 1 lipca 2015 r. obowiązują nowe zasady korzystania z ulgi na złe długi wprowadzone ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 605). Zmiana dotyczy zastosowania przez podatników ulgi wobec faktur wystawionych już od początku 2013 r.

Modyfikacji uległ katalog podatników. Kluczową zmianą jest skonkretyzowanie nabywcy nie tylko jako podatnika VAT, ale jako podatnika VAT czynnego. Zatem tę cechę trzeba sprawdzić.

Wychodząc naprzeciw powyższemu wymogowi utworzono portale, za pomocą których możliwe jest sprawdzenie statusu podmiotu w VAT. Co prawda są one dedykowane przede wszystkim podatnikom stosującym mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, ale też korzystający z ulgi na złe długi chętnie do nich zaglądają, by sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT.


Justyna Bartnik, Gazeta Prawna 2015-10-05