Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nowe przepisy: Korekta PIT i CIT nie tylko wstecz

12 październikaa 2015 r.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie nie tylko do przychodów i kosztów ich uzyskania uzyskanych lub poniesionych przed 1 stycznia 2016 r., lecz także po tej dacie – zapewniło MF w ślad za resortem gospodarki.

O problemie pisaliśmy w artykule „Ustawodawca nie wiedział, co uchwala w sprawie korekt” (DGP nr 185/2015). Powodem zamieszania stał się przepis przejściowy, w którym zapisano, że regulacje w nowym brzmieniu „stosuje się do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”. Zabrakło wyrazu „również”, co mogło prowadzić do wniosku, że od 2016 r. podatnik będzie mógł korygować na bieżąco jedynie te przychody i koszty, które uzyskał lub poniósł przed 1 stycznia 2016 r. Ministerstwo zapewniło jednak, że nowe zasady będą miały zastosowanie także do korekty przychodów oraz kosztów uzyskanych lub poniesionych od 1 stycznia 2016 r. Wcześniej podobny komunikat wydał resort gospodarki – jeden z autorów projektu nowej ustawy.


Katarzyna Jędrzejewska, Gazeta Prawna 2015-10-06