Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wznawiając działalność gospodarczą, trzeba wznowić podatki

12 październikaa 2015 r.

Pan Maksymilian zawiesił firmę na czas wakacji. Prowadzi ją w wynajmowanym budynku. Od października znów chce zarabiać na działalności, ma nowe pomysły na zwiększenie przychodów. Będzie też musiał rozliczać VAT. – Jakie obowiązki ciążą na mnie w związku ze wznowieniem działalności – pyta pan Maksymilian.

Zaletą zawieszenia działalności gospodarczej na wakacje było to, że czytelnik nie musiał w tym czasie wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. Tak jak o zawieszeniu podatnik miał obowiązek poinformować odpowiednie organy (złożyć wniosek do urzędu gminy lub przez internet), tak i o wznowieniu musi je poinformować, składając formularz CEIDG. Po wznowieniu działalności pan Maksymilian musi również wrócić do wypełniania obowiązków podatkowych. Jeśli chodzi o podatek dochodowy (PIT), to przede wszystkim trzeba wrócić do opłacania zaliczek. C

o więcej, przy okazji zapłaty pierwszej zaliczki podatnik musi również rozliczyć przychody i koszty, które mógł uzyskać w okresie zawieszenia. Chodzi o przychody wymienione wprost w art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepis ten pozwala przedsiębiorcy wykonywać m.in. wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, uczestniczyć w postępowania sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością wykonywaną przed jej zawieszeniem. W praktyce pan Maksymilian może przykładowo sprzedawać wyposażenie biura – stoły, krzesła, biurka itp. Nawet jeśli w okresie zawieszenia działalności dojdzie do takich transakcji, to przychód z tego tytułu oraz koszty uzyskania będzie musiał rozliczyć po wznowieniu, wraz z pierwszą zaliczką na PIT.


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-10-05