Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Prawo do interpretacji dla każdej firmy z PGK

12 październikaa 2015 r.

O interpretację indywidualną może wystąpić nie tylko podatkowa grupa kapitałowa (PGK) reprezentowana przez podmiot w niej dominujący, lecz także każda z tworzących ją firm – orzekł NSA.

Sprawa dotyczyła firmy zależnej, która z kilkoma innymi powiązanymi z nią przedsiębiorstwami i podmiotem dominującym utworzyła PGK. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego na trzy lata. Spółka dominująca złożyła dokument w urzędzie skarbowym i zobowiązała się do reprezentowania PGK we wszystkich sprawach podatkowych zgodnie z art. 1a ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT.


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-10-05