Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

VAT-Refund pozbawił brytyjską spółkę pieniędzy z Polski

12 październikaa 2015 r.

Państwo, w którym zagraniczna firma ma siedzibę, powinno zweryfikować jej wniosek o zwrot podatku przez inny kraj członkowski. Dopiero poprawnie wypełniony formularz może być uznany za złożony – wynika z orzeczenia NSA.

Chodziło o funkcjonowanie unijnego systemu zwrotu VAT nierezydentom (VAT-Refund), istniejącego od 1 stycznia 2010 r. Spór toczył się o to, które państwo członkowskie – siedziby spółki czy zwracające podatek – jest zobowiązane do wskazania i usunięcia braków formalnych we wniosku.

Sprawa dotyczyła brytyjskiego przedsiębiorstwa, które wystąpiło o zwrot 100 tys. zł podatku od towarów i usług kupionych w Polsce. Spotkało się jednak z odmową. Naczelnik urzędu skarbowego stwierdził, że pismo zostało złożone po terminie. Jego decyzję potwierdził dyrektor IS w Warszawie.


Patrycja Dudek, Gazeta Prawna 2015-10-05