Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zwolnienie może się zamienić w obowiązek zapłaty karnej akcyzy

12 październikaa 2015 r.

Olej ciężki przeznaczony do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu jest zwolniony z akcyzy. Co się jednak stanie, jeżeli ostatecznie zostanie wykorzystany w inny sposób?

W obecnym stanie prawnym elektrociepłownie mogą korzystać z tej preferencji na podstawie par. 6 pkt. 1 rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Przepisy wymieniają wiele warunków formalnych, których spełnienie ma gwarantować, że surowiec nie zostanie przeznaczony na inne cele niż uprawniające do zwolnienia. Dostawa oleju powinna więc nastąpić ze składu podatkowego lub od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego (czyli elektrociepłownia powinna się zarejestrować jako podmiot zużywający). Dostawca musi wystawić dokument dostawy, na którym podmiot zużywający potwierdza odbiór produktu. Dodatkowo wszystkie podmioty zaangażowane w dostawę powinny prowadzić ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie. Ten wymóg po nowelizacji ustawy, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., zostanie utrzymany, ale nie będzie już warunkiem stosowania zwolnienia.


Dominika Cabaj, Gazeta Prawna 2015-10-05