Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Superurząd do opieki i kontroli najbogatszych

12 październikaa 2015 r.

Od 1 stycznia 2016 r. podatników z całego kraju o przychodach co najmniej 50 mln euro rocznie, banki i inne instytucje finansowe będzie obsługiwać Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Każdej firmie przydzieli opiekuna.

Dziś dużych podatników obsługuje 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, które funkcjonują we wszystkich miastach wojewódzkich. Od przyszłego roku jeden z nich – Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy (PMUS) w Warszawie – będzie miał zasięg krajowy. Ma obsługiwać podatkowe grupy kapitałowe (PGK), banki (poza spółdzielczymi), zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz wszystkich bez wyjątku podatników osiągających co najmniej 50 mln euro przychodów rocznie.

Pozostałym 19 wyspecjalizowanym urzędom będą podlegać banki spółdzielcze, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych, a także podatnicy o przychodach co najmniej 3 mln euro rocznie. Ich właściwość będzie określać załącznik do nowego rozporządzenia, które jest na etapie konsultacji.

Przedstawiciele resortu finansów zapewnili podczas piątkowej konferencji prasowej, że mimo iż PMUS w niektórych przypadkach będzie oddalony od podatnika o setki kilometrów, to nie utrudni to współpracy. W terenie (najprawdopodobniej w wyspecjalizowanych US) będą bowiem działać wyznaczeni z imienia i nazwiska przedstawiciele krajowego urzędu, którzy będą do dyspozycji przedsiębiorcy i np. wydadzą potrzebne mu zaświadczenie. Natomiast w warszawskiej siedzibie podatnikiem będzie się zajmował (w zakresie wszystkich podatków) jeden urzędnik – opiekun, któremu zostanie przyporządkowana dana branża. Jedna osoba będzie się również zajmować wszystkimi podmiotami z podatkowej grupy kapitałowej. Jednak nie wszystkie podmioty powiązane, składające się na szerzej rozumianą grupę kapitałową, muszą być uczestnikami PGK. Tymi firmami, które nie są objęte podatkową grupą, będą się zajmować inne właściwe urzędy. Jacek Kapica, wiceminister finansów, nie wykluczył, że w odniesieniu do takich przypadków resort wprowadzi rozporządzeniem możliwość wystąpienia z wnioskiem o zmianę właściwego urzędu – tak żeby również mógł to być PMUS. – Najpierw jednak trzeba zbadać skalę problemu – powiedział.

Przedstawiciele resortu potwierdzili też, że organem odwoławczym dla wszystkich rozstrzygnięć superurzędu będzie stołeczna izba skarbowa, a następnie WSA w Warszawie.

Wyjaśnili również, jak będzie wyglądała weryfikacja rozliczeń największych podatników. Kontrole skarbowe będą prowadziły te same UKS co dotychczas. Tylko kontrola podatkowa będzie prowadzona przez PMUS (ale nie przez opiekunów poszczególnych firm). Ma ją ułatwić wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. możliwości pozyskiwania przez organ danych do weryfikacji w formie jednolitego pliku kontrolnego. Jednak gdyby konieczna była osobista wizyta urzędnika w przedsiębiorstwie, organ będzie mógł się zwrócić do lokalnych jednostek o pomoc na podstawie art. 157a ordynacji, który zacznie obowiązywać od przyszłego roku.


Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna 2015-10-05