Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Fiskus musi oddać PCC od transakcji z leśnikami

12 październikaa 2015 r.

Na odzyskanie pieniędzy nie mogą liczyć ci, od których pobrano daninę i którzy nie mają już prawa tego kwestionować ze względu na upływ terminu przedawnienia.

Orzecznictwo NSA rozwiało wątpliwości: kupujący nieruchomości od Lasów Państwowych nie powinni byli płacić podatku od czynności cywilnoprawnych. Wielu z nich może więc skutecznie upomnieć się o zwrot pieniędzy.

Zgodnie z danymi Dyrekcji Generalnej LP w latach 2010–2015 (do września) przedsiębiorstwo sprzedało 5581 nieruchomości. Co do zasady notariusze w każdym przypadku pobierają 2-proc. podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) liczony od ustalonej w umowie ceny. Dyrekcja nie ma ani danych na temat wartości poszczególnych transakcji (zawieranych przez 430 nadleśnictw), ani danych zbiorczych. Nie gromadzi ich. Nie wiadomo więc, ile w sumie z tytułu nienależnie pobranego PCC zyskały gminy i ile będą musiały zwrócić urzędy skarbowe. Z pewnością jednak chodzi o miliony złotych.


Patrycja Dudek, Gazeta Prawna 2015-10-05