Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nie tylko wypłata dywidendy oznacza podział zarobku

12 październikaa 2015 r.

Przekazanie zysku na kapitał zapasowy jest formą jego podziału. Wspólnik nie musi opodatkowywać go PIT po przekształceniu spółki kapitałowej w osobową – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Chodziło o podatnika, który po zmianie spółki z o.o. w komandytową stał się wspólnikiem spółki osobowej. W związku z przekształceniem majątek pierwszej firmy stał się w całości majątkiem drugiej. Wspólnik zapytał fiskusa, czy zarobek spółki z o.o. z lat ubiegłych przeznaczany przez zgromadzenie wspólników na kapitał zapasowy będzie stanowił na dzień przekształcenia przychód i czy w związku z tym podlega opodatkowaniu jako niepodzielone zyski w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT. We wniosku o interpretację argumentował, że za zysk niepodzielony należy uznać wyłącznie taki, co do którego nie podjęto żadnej decyzji o podziale. A w opisanej sytuacji nie ma o tym mowy.


Katarzyna Bajak, Gazeta Prawna 2015-10-05