Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Polisa w zagranicznej podróży służbowej to nie przychód

4 październikaa 2015 r.

Ubezpieczenie pracownika na czas oddelegowania poza granice kraju wykupowane jest przez pracodawcę we własnym interesie. Jego koszt nie podlega więc daninom publicznym

Przychodem pracownika ze stosunku pracy mogą być różnego rodzaju świadczenia pozapłacowe, jak np. opieka medyczna czy karnet na siłownię. Są to dodatki do wynagrodzenia przekazywane pracownikowi bezgotówkowo, które co do zasady podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu. Nie wszystkie jednak świadczenia majątkowe, które pracodawca zapewnia zatrudnionym, należy zaliczyć do przychodu pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Aleksandra Idzik, Gazeta Prawna 2015-10-01