Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zanim ustalimy, czy prace są jednakowe, musimy porównać zakres obowiązków podwładnych

4 październikaa 2015 r.

Jest to konieczne, bo zatrudnieni wykonujący tożsame zadania mają prawo do identycznego wynagrodzenia za pracę. Ignorancja w tym zakresie może skutkować naruszeniem zasady równego traktowania

Artykuł 183c ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: k.p.) posługuje się dwoma kryteriami różnicowania wynagrodzeń [ramka], których wyjaśnienie jest kluczowe z punktu widzenia problematyki równego traktowana w zakresie wynagradzania. Właściwe rozumienie i rozróżnienie prac jednakowych i o jednakowej wartości jest niezbędne, by pracodawca mógł w sposób dopuszczalny i prawidłowy różnicować wynagrodzenia.


Sebastian Kryczka, Gazeta Prawna 2015-10-01