Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

FATCA: Wymiana danych obejmie nie tylko rachunki Amerykanów

4 październikaa 2015 r.

Minister finansów będzie się wymieniał z administracją podatkową innych krajów członkowskich informacjami na temat rachunków bankowych unijnych rezydentów – wynika z opublikowanego projektu ustawy.

Chodzi o automatyczną wymianę informacji. Ma ona dotyczyć również państw spoza UE, które zdecydują się na współpracę w tym zakresie z Polską i których wykaz będzie publikowany w obwieszczeniu ministra finansów.


Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna 2015-10-01