Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

NSA: Cashpooling to pożyczka

4 październikaa 2015 r.

W ramach usługi zarządzania płynnością jeden podmiot pożycza pieniądze innemu – uznał wczoraj NSA. A skoro tak, to zaliczanie odsetek od takiej pożyczki do kosztów jest możliwe tylko w zgodzie z przepisami o niedostatecznej kapitalizacji

Chodzi o cashpooling, czyli usługę finansową kierowaną głównie do grup kapitałowych. Polega ona na kompensowaniu (wyrównywaniu) przejściowych nadwyżek pieniężnych wykazywanych przez jedne podmioty z niedoborami u innych. W tym celu wykorzystuje się skonsolidowany rachunek bankowy, prowadzony przez agenta cashpoolingu (bank) i rachunki poszczególnych firm. Na tych drugich naliczane są odsetki należne spółkom (np. gdy na koniec dnia saldo jest dodatnie), bądź to one płacą odsetki agentowi (gdy saldo jest ujemne). Podobnie było też w obu sprawach zbadanych wczoraj przez Naczelny Sąd Administracyjny.


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-10-01