Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Komornicy już z VAT, ale bez obowiązku używania kas

4 październikaa 2015 r.

Ministerstwo finansów zgodziło się, by egzekutorzy rozliczali podatek od towarów i usług metodą kasową. Zwolniło ich również z obowiązku ewidencjonowania transakcji. Wyjaśniło też, że zaliczki od wierzycieli nie są opodatkowane

Resort przygotował i opublikował na stronie internetowej specjalną broszurę. Potwierdza w niej, że komornik świadczy usługi zarówno na rzecz wierzycieli, jak i dłużników, powinien więc jednym i drugim wystawiać faktury VAT ze stawką 23 proc. Przy czym resort stoi konsekwentnie na stanowisku, że wynagrodzenie komornika nie zmienia się – nie może być więc powiększane o podatek. Danina jest już w nim zawarta. To oznacza, że ciężar ekonomiczny VAT nie zostanie przerzucony na wierzycieli czy dłużników, ale poniosą go egzekutorzy.


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-10-01