Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zbycie nieruchomości z VAT

4 październikaa 2015 r.

Przy przeniesieniu własności nieruchomości na inne podmioty gmina działa jako podatnik VAT i w tym zakresie prowadzi działalność gospodarczą. Tak wynika z interpretacji dyrektora izby skarbowej.

Z pytaniem wystąpiła gmina (czynny podatnik VAT), która część nieruchomości nabyła w drodze komunalizacji mienia państwowego, a część w drodze spadkobrania. Nie miała przy tym prawa do odliczenia podatku od towarów i usług. Jak wskazywała jednostka, nieruchomości nie służą prowadzeniu jakiejkolwiek działalności handlowej, usługowej czy wytwórczej. Dlatego jej zdaniem przy ich sprzedaży, wniesieniu ich aportem do spółki oraz przekazaniu w wyniku wywłaszczenia za odszkodowaniem – nie będzie musiała zapłacić VAT.


Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna 2015-09-30